Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Aktuálne z Nových Mokraniec

Využitie vedľajšieho pozemku vo vlastníctve

Využitie vedľajšieho pozemku vo vlastníctve

5.8.2018

Zmenou časti plochy na IBV NOVÉ MOKRANCE, ktorá zaberala väčšinu pôvodného priemyselného parku nám vo vlastníctve zostala zvyšná rozloha z MPP MOKRANCE, toho času je ešte stále v platnom územom pláne využiteľná na ľahký priemysel, sklady a logistiku.

Zapísaný geometrický plán

Zapísaný geometrický plán

25.7.2018

Okresný úrad Košice-okolie, katastrálny odbor zapísal nami predložený nový geometrický plán.Pozemky v lokalite IBV NOVÉ MOKRANCE sú už rozdelené na konkrétne stavebné parcely, komunikácie a obslužné plochy.

Niečo pre miestnych...

Niečo pre miestnych...

25.7.2018

V spolupráci s Vašou obcou sme záujemcom o stavebné pozemky pripravili zvýhodnenú ponuku na predaj pozemku.

Právoplatné stavebné povolenie

Právoplatné stavebné povolenie

2.7.2018

Dnes nadobudli PRÁVOPLATNOSŤ tieto stavebné povolenia: IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 50 - Prekládka VTL plynovodu, IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 51 Plynovod, IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 60 Preložka časti VN linky č. 311, IBV NOvÉ MOKRANCE - SO 61 - VN prípojka a TS 22/0,4 kVIBV NOVÉ MOKRANCE - SO 62 - Distribučný rozvod NN, IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 63 - Verejné osvetlenie

Začiatok predaja pozemkov

Začiatok predaja pozemkov

28.6.2018

Dňa 1.júla 2018 oficiálne uvedieme do prevádzky stránku www.novemokrance.sk, kde si môžete pozrieť detaily nášho developerského projektu.

Rezervácia vybranej parcely

Rezervácia vybranej parcely

28.6.2018

Ak sa Vám niektorá z parciel páči a ste rozhodnutý si ju kúpiť, dajte nám o tom vedieť mailom, prípadne tefonicky. Následne Vám do dohodnutého času pozemok rezervujeme. To všetko nezáväzne a bezplatne. Ak následne spoločne nepodpíšeme kúpnu zmluvu, tak pozemok uvolníme do ďalšieho predaja.