Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Aktuálne z Nových Mokraniec

Začiatok výstavby inžinierskych sieti

Začiatok výstavby inžinierskych sieti

1.4.2019

Po dlhých a poctivých prípravách začíname 15.04.2019 s výstavbou inžinierskych sietí na našom projekte IBV NOVÉ MOKRANCE.

Posledné stavebné povolenie...

Posledné stavebné povolenie...

17.9.2018

Dnes sme nakoniec úspešne získali od obce Mokrance posledné stavebné povolenie na KONMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY pre našu lokalitu IBV NOVÉ MOKRANCE. Stavebné povolenia sú úspešne za nami, a tak nám nič nebráni začať napĺňať naše plány priamo v teréne. Začíname 15.10.2018.

Využitie vedľajšieho pozemku vo vlastníctve

Využitie vedľajšieho pozemku vo vlastníctve

5.8.2018

Zmenou časti plochy na IBV NOVÉ MOKRANCE, ktorá zaberala väčšinu pôvodného priemyselného parku nám vo vlastníctve zostala zvyšná rozloha z MPP MOKRANCE, toho času je ešte stále v platnom územom pláne využiteľná na ľahký priemysel, sklady a logistiku.

Zapísaný geometrický plán

Zapísaný geometrický plán

25.7.2018

Okresný úrad Košice-okolie, katastrálny odbor zapísal nami predložený nový geometrický plán.Pozemky v lokalite IBV NOVÉ MOKRANCE sú už rozdelené na konkrétne stavebné parcely, komunikácie a obslužné plochy.

Niečo pre miestnych...

Niečo pre miestnych...

25.7.2018

V spolupráci s Vašou obcou sme záujemcom o stavebné pozemky pripravili zvýhodnenú ponuku na predaj pozemku.

Právoplatné stavebné povolenie

Právoplatné stavebné povolenie

2.7.2018

Dnes nadobudli PRÁVOPLATNOSŤ tieto stavebné povolenia: IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 50 - Prekládka VTL plynovodu, IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 51 Plynovod, IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 60 Preložka časti VN linky č. 311, IBV NOvÉ MOKRANCE - SO 61 - VN prípojka a TS 22/0,4 kVIBV NOVÉ MOKRANCE - SO 62 - Distribučný rozvod NN, IBV NOVÉ MOKRANCE - SO 63 - Verejné osvetlenie