Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Informácia investora

Lokalita Nové Mokrance je riešená spôsobom rozdelenia pozemkov so zámerom, aby si každý záujemca našiel svoje nové miesto na bývanie. Tak veľkosťou plochy pozemku, ako aj orientáciou na svetové strany. Okrem indivuálnej výstavby rodinných domov sme do portfólia zahrnuli aj pozemky pre radové domy. V spolupráci s architektom, a na základe požiadaviek dopytujúcich sa, sme navrhli dve základné varianty domov v radovej zástavbe. Jeden jednopodlažný a jeden dvojpodlažný. Výmery týchto domov sú 112,89 m2 a 83,77 m2 plus exteriérové terasy. Pred každým domom je parkovacie státie, a za každým domom je záhradka. Krajné pozemky majú záhradku o čosi väčšiu. Výmery pozemkov sú od 238 do 427 m2.

Komfort bývania v týchto domoch je zabezpečený pripojením na inžinierske siete, a to voda, elektrika, kanál a optika. Celkový počet radových domov je 28, rozdelených do 4 celkov po 7 domov.

Veríme, že si táto ponuka rodinných domov nájde svojich priaznivcov z radov obyvateľstva.Momentálne predstavujeme štúdiu. Následne plynule prechádzame na prípravu projektov pre územné a stavebné konanie. Pri optimálnych podmienkach by sme chceli s výstavbou začať v lete roku 2020.

 V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, prípadne máte otázky, alebo pripomienky – návrhy, tak nás neváhajte kontaktovať.