Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Vzorový príklad financovania rodinného radového domu

Popis rodinného radového domu

ALTERNATÍVA 1
Záloha Suma s DPH Popis
I. 5 000,00 € Rezervácia, platba na účet predajcu
II. 25 000,00 € Pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platba na účet predajcu
III. 25 000,00 € Po ukončení hrubej stavby, platba na účet predajcu
IV. 25 000,00 € Po ukončení remesiel, platba na účet predajcu
V 39 500,00 € Po podpise Kúpnej zmluvy po ukončení a skolaudovaní rod.domu, platba na účet predajcu
Spolu 119 500,00 €  
ALTERNATÍVA 2
Záloha Suma s DPH Popis
I. 5 000,00 € Rezervácia, platba na účet predajcu
II. 25 000,00 € Pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platba na účet predajcu
III. 25 000,00 € Po ukončení hrubej stavby, platba na účet notárskych úschov
IV. 25 000,00 € Po ukončení remesiel, platba na účet notárskych úschov
V. 40 500,00 € Po podpise Kúpnej zmluvy po ukončení a skolaudovaní rod.domu, platba na účet notárskych úschov
Spolu 120 500,00 €  
ALTERNATÍVA 3
Záloha Suma s DPH Popis
I. 5 000,00 € Rezervácia
II. 25 000,00 € Pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platba na účet predajcu
III. 91 500,00 € Po podpise Kúpnej zmluvy po ukončení a skolaudovaní rod.domu, platba na účet notárskych úschov
Spolu 121 500,00 €  

 

Poznámky :