Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Financovanie

Radový dom A

Záloha Suma Popis
I. 5000€ Rezervácia, platba na účet predajcu 
II. 15000€ Pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platby na účet predajcu 
III. zvyšná časť Po ukončení výstavby a podpise Kúpnej zmluvy 

 

Radový dom B

Záloha Suma Popis
I. 5000€ Rezervácia, platba na účet predajcu 
II. 10000€ Pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, platby na účet predajcu 
III. zvyšná časť Po ukončení výstavby a podpise Kúpnej zmluvy