Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Vybavenie pozemkov

V cene stavebných pozemkov je zahrnuté vybudovanie všetkých nižšie uvedených inžinierskych sietí.

Internet

Parcely budú vybavené vysokorýchlostným internetom prostredníctvom optickej siete nášho partnera SLOVAK TELEKOM, a.s.. Každá prcela bude mať samostatnú prípojku s tým, že táto okrem internetu môže zabezpečiť distribúciu televízneho signálu a pevnej linky. V súčasnosti je prevádzkovateľom poskytované pripojenie internetu až do 1Gb/s bez časových a dátových obmedzení. Viac informácií sa dozviete tu

Doprava

Lokalita je dopravne napojené na cestu III.tiedy II/550 002 dvoma vstupmi. Budú vybudované asfaltové cesty, chodníky a pásy zelene usporiadané tak, aby mal každý budúci vlastník zabezpečený prístup k svojmu pozemku samostatným vjazdom z miestnej komunikácie.

Verejné osvetlenie

Pre bezpečnosť Vás a Vašej rodiny bude v lokalite IBV NOVÉ MOKRANCE zriadené verejné osvetlenie, ktoré bude zahŕňať 87 LED svietidiel.

Kanalizácia

Každá parcela z IBV NOVÉ MOKRANCE bude mať zrealizovanú kanalizačnú prípojku pre splaškové vody, ktorá bude napojená na verejnú kanalizáciu v správe VVS, a.s. s odvedením splaškových vôd do ČOV v Modlave nad Bodvou.

Vodovod

Každá parcela z IBV NOVÉ MOKRANCE bude mať zrealizovanú vodovodnú prípojku, ktorá bude napojená va verejný vodovod v správe VVS, a.s..

Elektrina

Lokalita vybavená novou 400kVA trafostanicou a prípojkami pre jednotlivé parcely vždy samostatne s kapacitou 3 x 25A.

Plyn

Parcely budú vybavené plynovou prípojkou.

 

Vodovod

Plyn

Elektrina

Kanalizácia

Optický internet