Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Slovo architekta

O architektonickom zámere napísal autor návrhu, architekt Ing. Mgr.art. Ján Porubän, ateliér ART.excenter:

Hlavným zámerom RADOVKY  NOVÉ MOKRANCE je ponúknuť bývanie v rodinnom dome s vlastným pozemkom a parkovacím miestom v cene porovnateľnej s cenou rovnako veľkého bytu v meste.  Architektonický koncept je založený na praktickej kubistickej SKLADAČKE dvoch typov domov (typ A, typ B) rozmiestnených striedavo, v osovej symetrii. Architektonický výraz členitosti fasády je podporený aj jej farebnosťou, mali by byť použité pastelové farby od jemnej po miernu intenzitu. Každá hmota má priradenú svoju farbu, opakovaním rozmiestnenia hmôt je dosiahnutý aj farebný rytmus a jeho harmónia. Oba domy majú spoločnú ambíciu - logické usporiadanie jednotlivých funkcií rodinného domu s minimalizáciou chodbových a neúčelných priestorov. Sú založené na rovnakom type pôdorysu s jasným členením priestorov na dennú a nočnú časť, odlišujú sa iba pridaním podlažia s dvoma izbami a kúpeľňou nad nočnú časť domu typu A (čím vznikne nad dennou časťou strešná terasa) . Veľmi dôležité je prepojenie interiéru s exteriérom, preto je terasa na prízemí umiestnená do kľudovej časti dvora a zelene a zároveň pre  zvýšenie jej súkromia aj do výklenku.