Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Využitie vedľajšieho pozemku vo vlastníctve

Dátum: 5.8.2018

Projekt IBV NOVÉ MOKRANCE vznikol na území, ktoré bolo z väčšej časti predchádzajúcim územným plánom určené na MPP MOKRANCE (Malý priemyselný park).

Zmenou časti plochy na IBV NOVÉ MOKRANCE, ktorá zaberala väčšinu pôvodného priemyselného parku nám vo vlastníctve zostala zvyšná rozloha z MPP MOKRANCE,  toho času je ešte stále v platnom územom pláne využiteľná na ľahký priemysel, sklady a logistiku. 

V súčasnosti však v  spolupráci s obcou uvažujeme o spôsobe zmysluplného využitia predmetného územia spôsobom, ktorý nebude obťažujúci pre vlastníkov pozemkov v lokalite IBV NOVÉ MOKRANCE (vyššia občianska vybavenosť, obchodná prevádzka, reštaurácia, rekreačná plocha, záhradníctvo, sad, plochy na pestovanie ovocia a zeleniny ...)

IBV NOVÉ MOKRANCE bude oddelené od ostatných východne rozložených pozemkov stromoradím listanantých stromov, ktoré bude zabezpečovať optickú stenu od zvyšných pozemkov.