Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Ceny radových domov

Ceny radových domov platné do 30.06.2020

Pozemok Variant domu Výmera pozemku m2 Cena domu s pozemkom s DPH
R1 Dom A 406,00 m2 167 442,40 €
R2 Dom B 258,00 m2 129 084,00 €
R3 Dom B 258,00 m2 129 084,00 €
R4 Dom B 258,00 m2 129 084,00 €
R5 Dom B 257,00 m2 129 004,80 €
R6 Dom B 257,00 m2 129 004,80 €
R7 Dom A 427,00 m2 169 105,60 €
R8 Dom A 424,00 m2 168 868,00 €
R9 Dom B 254,00 m2 128 767,20 €
R10 Dom B 253,00 m2 128 688,00 €
R11 Dom B 252,00 m2 128 608,80 €
R12 Dom B 251,00 m2 128 529,60 €
R13 Dom B 251,00 m2 128 529,60 €
R14 Dom A 416,00 m2 168 234,40 €
R15 Dom A 414,00 m2 168 076,00 €
R16 Dom B 248,00 m2 128 292,00 €
R17 Dom B 248,00 m2 128 292,00 €
R18 Dom B 246,00 m2 128 133,60 €
R19 Dom B 245,00 m2 128 054,40 €
R20 Dom B 245,00 m2 128 054,40 €
R21 Dom A 406,00 m2 167 442,40 €
R22 Dom A 404,00 m2 167 284,00 €
R23 Dom B 241,00 m2 127 737,60 €
R24 Dom B 241,00 m2 127 737,60 €
R25 Dom B 240,00 m2 127 658,40 €
R26 Dom B 239,00 m2 127 579,20 €
R27 Dom B 238,00 m2 127 500,00 €
R28 Dom A 384,00 m2 165 700,00 €