Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Zapísaný geometrický plán

Dátum: 25.7.2018

Okresný úrad Košice-okolie, katastrálny odbor zapísal nami predložený nový geometrický plán.Pozemky v lokalite IBV NOVÉ MOKRANCE sú už rozdelené na konkrétne stavebné parcely, komunikácie a obslužné plochy.