Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Právoplatné stavebné povolenie

Dátum: 2.7.2018

Dnes nadobudli PRÁVOPLATNOSŤ tieto stavebné povolenia :