Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Pokračujeme vo výstavbe inžinierskych sieti

Dátum: 26.7.2019

Plynule realizujeme výstavbu inžinierskych sieti na jednotlivých vetvách (uliciach).

Voda - kanál - plyn - elektrika - optika. Následne cesty - chodníky.