Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Posledné stavebné povolenie...

Dátum: 17.9.2018

Dnes sme nakoniec úspešne získali od obce Mokrance posledné stavebné povolenie na KONMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY pre našu lokalitu IBV NOVÉ MOKRANCE. Stavebné povolenia sú úspešne za nami, a tak nám nič nebráni začať napĺňať naše plány priamo v teréne. 

Začíname 15.10.2018.