Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Vybavenie pozemkov

Dátum: 1.4.2019

Všetky inžinierske siete budú na pozemkoch samozrejmosťou. Ulice budú vybavené verejným osvetlením a požiarnym vodovodom.