Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Pozemky pripravené pre Vaše bývanie

Neváhajte si vybrať z našej ponuky pozemkov. Pozemky vybavíme všetkými inžinierskými sieťami vrátane vysokorýchlostného optického pripojenia na internet. Samozrejmosťou sú ulice s verejným osvetlením a požiarným vodovodom.

Vodovod

Plynovod

Kanalizácia

Elektrina

Optický internet
 

Aktuálne z Nových Mokraniec

Pokračujeme vo výstavbe inžinierskych sieti

26.7.2019

Plynule realizujeme výstavbu inžinierskych sieti na jednotlivých vetvách (uliciach).

Voda - kanál - plyn - elektrika - optika. Následne cesty - chodníky.

Začiatok výstavby inžinierskych sietí - rozvody

18.6.2019

Dnes nastúpila firma MONTRÚR, s.r.o., subdodávateľ generálneho dodávateľa, firmy TRIS, s.r.o., na realizáciu vody, kanalizácie a plynu na vetve "C". Okrem toho sa taktiež dnes uskutočnilo stretnutie na Obecnom úrade v Mokranciach za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri dobudovaní kanalizácie v obci, a jej uvedenia do prevádzky, za účasti starostky obce, zástupcov VVS, a.s a našej firmy

Ukončenie zemných prác

7.6.2019

Včera, 06.06.2019, sme úspešne ukončili prvú fázu výstavby - hrubé zemné práce (skrývka ornice).